96 ΑΔΤΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού

Η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 στη ΛΕΘ Χίου.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς ιστότοπους ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ (Πληροφορίες στο τηλ. 2271084242)

Η ∆ιεύθυνση της αναθέτουσας αρχής που θα αναθέσει τη σύµβαση: 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ», Χίος ΤΓΕΘ 1008, ΤΚ.82100, τηλ: 22710 84242, email: 96adte@gmail.com.

Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Αντισυνταγµατάρχης Παναγιώτης Πασχαλίδης, Τµηµατάρχης 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ, τηλ.: 22710 84242, φαξ: 22710 25870, email: p.a.paschalidis@army.gr. 

Συνημμένη η σχετική προκήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: