96 ΑΔΤΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτού άρτου

Η 96 ΑΔΤΕ ανακοινώνει ότι στις 3 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9πμ θα διενεργηθεί στη ΛΕΘ Χίου συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτού άρτου για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: