96 ΑΔΤΕ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Εμφιαλωμένου Νερού

Επισυνάπτεται Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού για την κάλυψη  των αναγκών συσσιτίου Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00

Τόπος Διενέργειας: ΛΕΘ Χίου

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ