96 ΑΔΤΕ ΛΕΣΒΟΥ: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

 Η διαδικασία της διαπραμάτευσης θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στη ΛΕΘ Μυτιλήνης

Επισυνάπτονται :

α) η Διακήρυξη και β) η Ειδική Συνοδευτική Φόρμα

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ