96 ΑΔΤΕ ΛΕΣΒΟΥ: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί την 23η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στη ΛΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

 

Επισυνάπτονται:

α) η Διακήρυξη και β) η ειδική συνοδευτική φόρμα

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ