96 ΑΔΤΕ: Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας άρτου

Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή άρτου για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη ΛΕΘ Χίου στις 18 Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10πμ.

 

Πιο αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: