9η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης ισχύει ότι κατ εξαίρεση και ειδικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην παρούσα Δράση εντός του Ιουνίου 2022 κατόπιν έγκρισης της αντίστοιχης υποβληθείσας ένστασης, το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24/6/2022 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 27/6/2022 και ώρα 15:00.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ