9η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση Καινοτομιών” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε η 9η τροποποίηση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2426/07.11.2022) της Δράσης “Ενίσχυση Καινοτομιών” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε την Απόφαση τροποποίησης εδώ.