9η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμης, μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.000,00 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής  στη Δράση.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ