8η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1010/21.02.2023) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε την Απόφαση εδώ.