7η τροποποίηση της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε απόφαση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2692/13.11.2023) τροποποίησης της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση:

Απόφαση_ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2692/13.11.2023