7η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, εκατόν εβδομήντα μίας (171) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.667.068,84 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ