7η Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων στη Δράση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Επισυνάπτεται η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ).

 

6ΤΛ2Η-Ψ22_7η ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛ.ΑΞΙΟΛ._ΒΑΣΙΚΟΣ