6η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών”

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” του ΕΠΑνΕΚ.  Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης παρέχεται στους ωφελούμενους η δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης υποβληθέντος αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση η σχετική αίτηση αναίρεσης να έχει υποβληθεί μέχρι και 21/02/2022. Η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Αναλυτικά η Απόφαση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ