6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό Aλμα»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, όπως ίσχυε, στους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των δικαιούχων στη Δράση. 

Δείτε την Απόφαση εδώ.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ