6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση “e-λιανικό-Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανενεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος” (Α κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ. 

Δείτε την τροποποίηση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ