4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 6933/13.12.2023) Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Απόφαση Έγκρισης_Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός