3η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την “Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

Η ΕΥΔ ανακοινώνει τη 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” που αφορά μεταξύ άλλων στη διεύρυνση του καταλόγου των επιλέξιμων ΚΑΔ, σε προσαρμογή του ανώτατου ορίου ενίσχυσης στις 35.000 € καθώς και στη παράταση της προθεσμίας υποβολής μέχρι τις 14.1.2021.

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.elanet.gr/wp-content/uploads/files/sitefiles/draseis/PEP-Voreio_Aegean/Enisxysh_PMME_Covid19/3h_trop_Covid19_Voreio.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ