Ημέρα: 16 Ιουνίου 2023

Επιμορφωτικό Περιφερειακό Σεμινάριο του έργου LIFE-IP AdaptInGR στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Απόδημου Ελληνισμού Βορείου Αιγαίου, κος Παντελής Μπουρνιάς

Επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου προς την Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την υπέρμετρη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού

Ακολουθεί επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου, κου Παντελή Λεγάτου προς την Υπουργό Ανάπτυξης και