Ημέρα: 30 Μαΐου 2022

“Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα”: Μύηση στο γαστρονομικό πλούτο της Χίου την ημέρα των εγκαινίων, Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 6μ.μ.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης των εγκαινίων της δράσης “Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα” την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 6μ.μ. οι καλεσμένοι μας θα έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στον γαστρονομικό πλούτο της Χίου. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας (Chefs Club of Hellenic Gastronomy) το Γ. Πάσσα, Αντιπρόεδρο του Φορέα Τουρισμού και τους chefs Παναγιώτη Παπαδάκη και Γιάννη Λινό για την υποστήριξη της δράσης.
Όλα τα εδέσματα των εγκαινίων βασίζονται στη φιλοσοφία του …..

Υπενθύμιση αναφορικά με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4919 (ΦΕΚ 71/07.04.2022) – Κατάσταση αναστολής καταχώρισης εταιρειών

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του Νόμου 4919, από 1 Ιουλίου 2022 τίθενται σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης οι εταιρείες που: 

δεν έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις,

έχουν μείνει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών,

έχει παρέλθει ένας χρόνος από τη θέση σε εκκαθάριση και  δεν έχει δημοσιευτεί ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης,

έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ,

δεν έχει πιστο…..

Επιστρεπτέα Προκαταβολή – Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 420/2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 2626/30.05.2022 η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021».
Συνημμένη μπορείτε να βρείτε το σχετικό ΦΕΚ……