Ημέρα: 13 Φεβρουαρίου 2022

ΦΕΚ 607/12.02.2022: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.2.2022 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.
Συνημμένη η σχετική απόφαση……