Ημέρα: 20 Απριλίου 2021

ΦΕΚ 1588/19-04-2021: Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/2021 αναφορικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.
Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.
 …..