Ημέρα: 1 Απριλίου 2021

Δελτίο Τύπου Επιμελητηρίου Χίου: Σύσταση Δικτύου Αγροδιατροφής (ΑΜΚΕ) με το διακριτικό τίτλο «Χιακή Γαστρονομία»

Το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με ομάδα παραγωγών και μεταποιητών που ανήκουν στον χώρο της αγροδιατροφής σύστησε Δίκτυο Αγροδιατροφής (ΑΜΚΕ) με το διακριτικό τίτλο «Χιακή Γαστρονομία».