Ημέρα: 6 Δεκεμβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ(B 5350/5.12.2020) η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (B 5350/5.12.2020) η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00. 
Αναλυτικά το ΦΕΚ στον κάτωθι σύνδεσμο
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%C…..

Ηλεκτρονική εκδήλωση την Τετάρτη 9.12.2020 για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης Access2Markets

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα Ελλάδας 11:00-13:00, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική εκδήλωση για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης Access2Markets. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την ελληνική γλώσσα.