Ημέρα: 20 Μαρτίου 2020

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

Επισυνάπτεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εξέδωσε η Κυβέρνηση σχετικά με “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας