Ημέρα: 8 Ιανουαρίου 2019

Έναρξη της πλατφόρμας (Β’ φάση χρηματοδότησης) του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για τις νησιωτικές επιχειρήσεις

 Από τη Δευτέρα 07/01/2019 ξεκίνησε η Β’ περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις από τα νησιά