2014-2020:12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον οκτώ (8) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 331.028,49 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 41.278.563,58 ευρώ.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε τη σχετική τροποποίηση.

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201112_12htrop__entaxhs_epix_exw.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ