Ημέρα: 19 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ,Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεωντου Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»για τις