Ημέρα: 13 Μαρτίου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" καλεί σε επαναληπτική πρόσκληση εκδηλωση ενδιαφέροντος, για τα εξής ακίνητα: