Ημέρα: 9 Απριλίου 2010

Νέα προγράμματα από ΟΑΕΔ

Την έναρξη υλοποίησης τριών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.1) Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους.2) Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Τέταρτης Προγραμματικής…..