2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) επενδυτικών σχεδίων δημόσιας δαπάνης 19.408.291,56 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια διαμορφώνονται σε χίλια εννιακόσια ογδόντα ένα (1.981). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 80.224.398,61 ευρώ.

Για να δείτε την απόφαση τροποποίησης πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201118_trop_apof_ent_erg_epix.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ