2η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη τεσσάρων (4) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 50.942,37 ευρώ. 

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ