2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση:

2η ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΑΠΟΤΕΛ.ΑΞΙΟΛ._ΑΙΧΜΗΣ