16η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη έκτη (16η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το αίτημα τελικής επαλήθευσης για το σύνολο των δικαιούχων της Δράσης (είτε έχουν υποβάλει αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης είτε όχι) μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. 

Δείτε την 16η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Πηγή: antagonistikotita.gr