13η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “Eπιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εκατόν εβδομήντα έξι (176) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.505.495,19 ευρώ.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ