12η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών- ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων, τετρακοσίων δέκα επτά (417) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.910.890,44 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση. 

Δείτε την Απόφαση εδώ.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ