11η τροποποίηση της απόφασης ένταξης έργων στη δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 57/09.01.2023) ένταξης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε την Απόφαση εδώ.