10η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση Καινοτομιών” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 10η τροποποίηση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2965/10.01.2023) της Δράσης “Ενίσχυση Καινοτομιών” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε την Απόφαση τροποποίησης εδώ.