1η τροποποίηση της Δράσης “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3495/16.06.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συνημμένη η σχετική Απόφαση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: