ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ψηφιακή Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Μαρκόπουλος ανακοίνωσαν σήμερα δράσεις για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 108.000.000 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» που υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». Η δράση αυτή απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και περίπου 20.000 τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου Motel, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων). Επίσης, τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση περιλαμβάνουν όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών, όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για τον εκσυγχρονισμό τους, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της δράσης για:

α. την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,

β. την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων τους, και

γ. την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π.

Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς και με την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με συστήματα μηχανογράφησης των τουριστικών μονάδων.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 7.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το μέγιστο ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες (κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ.λ.π.), με το μέγεθος και τη λειτουργική μορφή της τουριστικής μονάδας καθώς και τις υλοποιούμενες ενέργειες.

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων και αξιολόγηση βάσει σειράς προτεραιότητας κατάθεσης της πρότασης και μέχρι να εξαντληθεί ο ανά Περιφέρεια διαθέσιμος προϋπολογισμός.. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και ο φάκελος δικαιολογητικών τους ελέγχεται με επιτυχία. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (άθροισμα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 75.000.000 ευρώ για την ψηφιακή ανάπτυξη των ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων. Τα υπόλοιπα 30.000.000 ευρώ (το 40%) καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Τα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για αξιολόγηση από την 1η Σεπτεμβρίου 2009. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr/ Ηδεύτερη δράση για την ψηφιακή ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού απευθύνεται σε περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες: τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά Δ.Χ. (λιμουζίνες), τουριστικά καταστήματα και ναυλομεσιτικά γραφεία, που πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας. Σκοπός της δράσης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού, είναι η βελτίωση της προβολής των παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (άθροισμα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 33.000.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της http://www.digitalaid.gr/ κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Με αφορμή την παρουσίαση των δύο δράσεων για την ψηφιακή ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πολιτική της βούληση να στηρίξει τον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας μας, με έργα και όχι με λόγια. Με τη δράση που ανακοινώνουμε σήμερα, δίνουμε τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλύματα της χώρας μας να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Σε μια εποχή όπου η διεθνής κρίση δημιουργεί νέα δεδομένα στην τουριστική αγορά, η Ψηφιακή Στρατηγική συμβάλλει ώστε τα ελληνικά ξενοδοχεία και καταλύματα να παραμείνουν προορισμοί υψηλής ζήτησης, διατηρώντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Μαρκόπουλος δήλωσε : «Η δύσκολη χρονιά που διανύουμε αποτελεί αφετηρία νέων πολιτικών στήριξης του Ελληνικού Τουρισμού, όπως έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της για συνεχή δράση, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού, εντείνει τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου. Η σημερινή απόφαση εντάσσεται ακριβώς σ' αυτό το πλαίσιο. Με γνώμονα τη νέα εποχή της τεχνολογίας, την ψηφιακή εποχή, οφείλουμε – και το κάνουμε – να προχωρήσουμε γοργά. Όλες, πλέον, οι τουριστικές επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και τον ΕΟΤ δύνανται να λάβουν μέρος στις δράσεις ψηφιακής ενίσχυσης της λειτουργίας τους. Μιας ενίσχυσης που αφορά την διαδικτυακή επιχειρηματικότητα μέσω, κυρίως, της δημιουργίας και λειτουργίας Πολυγλωσσικού Διαδικτυακού τόπου προβολής. Σημειώνεται ότι στη δράση μπορούν να ενταχθούν ξενοδοχεία, κάμπινγκ, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταστήματα, τουριστικές μεταφορικές επιχειρήσεις και ναυλομεσιτικά γραφεία».

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ