Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων για τη δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε αρχείο με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων και την αναγραφή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ, αναφορικά με τη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων εδώ.