Υπουργική Απόφαση & ΦΕΚ 3647/11.07.2022: Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την Υπουργική Απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ με θέμα:«Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα».

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ