Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 18 Ιανουαρίου 2023, ανάρτησε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.