Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα) για τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα) για τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: