Υπενθύμιση αναφορικά με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4919 (ΦΕΚ 71/07.04.2022) – Κατάσταση αναστολής καταχώρισης εταιρειών

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του Νόμου 4919, από 1 Ιουλίου 2022 τίθενται σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης οι εταιρείες που: 

  •  δεν έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις,
  • έχουν μείνει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών,

  • έχει παρέλθει ένας χρόνος από τη θέση σε εκκαθάριση και  δεν έχει δημοσιευτεί ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης,

  • έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ,

  • δεν έχει πιστοποιηθεί το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το νόμο. (άρθρο 29 παρ.1 ν.4919/2022).

Για να δείτε αναλυτικά τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ