Υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Δείτε το βοηθητικό υλικό υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης εδώ.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ