Υγειονομικά Πρωτόκολλα: Εξ’ αποστάσεως σεμινάριο την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Η Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοινώνει την εξ αποστάσεως εξειδικευμένη εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ 1881/29.5.2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιούCOVID-19″.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Κύρια και Μη Κύρια καταλύματα.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Για υποβολές αιτήσεων ακολουθήστε αναλόγως τους παρακάτω συνδέσμους:
1. Για όσους διαθέτουν έγκυρο λογαριασμό GMAIL: https://forms.gle/yQ7iv6iXHpmrtcu78.
2. Για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό GMAIL: https://forms.gle/7nE7XnLUGkM1om5h7

Η εκπαιδευση θα λάβει χώρα την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 από τις 17:00μμ έως τις 21:30 μμ.

Το κόστος της εκπαίδευσης ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ