ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων. • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών. • Ένδυση – Υπόδηση: Νέες προοπτικές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – (ΕΛΑΝΕΤ),
με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1057/200/020Α/24-2-12 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ, τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες των παρακάτω εν εξελίξει προγραμμάτων :
• Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων.
• Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών.
• Ένδυση – Υπόδηση: Νέες προοπτικές
του ΕΠΑΝ II και των ΠΕΠ των πέντε περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ

Με την ως ανωτέρω τροποποίηση ορίζεται εφεξής ως ΕΦΔ διαχείρισης των ανωτέρω προγραμμάτων ο ΕΦΕΠΑΕ (δηλαδή για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου η ΕΛΑΝΕΤ, ως έχουσα την χωρική αρμοδιότητα του ΕΦΕΠΑΕ για τις περιφέρειες αυτές) και μετατίθεται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων, ως ακολούθως:
• Για το πρόγραμμα ‘Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών΄ το αργότερο έως 31/12/2012
• Για το πρόγραμμα ‘Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων΄' το αργότερο έως 31/12/2012
• Για το πρόγραμμα ‘Ένδυση – Υπόδηση Νέες προοπτικές' το αργότερο μέχρι τις 26/09/2013

Ήδη στο δικτυακό μας χώρο (www.elanet.gr) έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα αρχεία των παραπάνω προγραμμάτων για αναλυτική ενημέρωση των ήδη ενταγμένων επενδυτών των στα παραπάνω προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 2ος όροφος ή στα τηλέφωνα 210 3617160-2 εσωτ

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ