ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/23-12-2011 ΚΥΑ τροποποιήθηκε ο οδηγός του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» και δόθηκε παράταση υποβολής των προτάσεων έως 31/1/2012 και ώρα 24η.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ