ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”

Μετά την οριστικοποίηση  των τροποποιησεων στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" παραθέτουμε τα επίσημα έγγραφα και αρχεία του τροποποιημένου οδηγού, της παράτασης και της κάψουλας ενημέρωσης του προγράμματος.